טשעכיי

More: פּראַג , Český Krumlov , פּאַרדוביסע , אָסטראַוואַ , Kutna Hora , Karlštejn , טורנאָוו , מיקולאָוו , דזשי čí ן , Liberec , גיפט בערג , Pilsen , קאַרלאָווי וואַרי , מילנער