יאַפּאַן

More: טאָקיאָ , קיאָטאָ , היראָשימאַ , קאָבע , סאַפּאָראָ , פוקואָקאַ , ניקאָ , אָסאַקאַ , נאַראַ , Naha , Hakone , Beppu , יאָקאָהאַמאַ , Fuji , Nagano , Ibusuki